Univerzitet u Sarajevu promovirao 81 doktora nauka i umjetnosti

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 21. juna 2018. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirali su 81 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka i umjetnosti.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj iskazao je ponos zbog truda i energije  koje su kandidati i kandidatkinje uložili u svoje akademsko i naučno napredovanje i izgradnju, te je izrazio zadovoljstvo što Univerzitet u Sarajevu promovira novu generaciju doktoranata čija znanja i vještine predstavljaju neprocjenjiv dobitak i potencijal bosanskohercegovačkog društva.
„Ohrabren vašim iskustvom i prateći zahtjeve i potrebe društva i tržišta rada, Univerzitet u Sarajevu permanentno radi na usavršavanju 92 doktorska studijska programa na svojim organizacionim jedinicama. Radujemo se novim iskustvima i uvjeravamo sve zainteresovane da Univerzitet u Sarajevu ima potrebne kadrovske kapacitete da podrži nove generacije univerzitetskih predavača i naučnih radnika u njihovom zadovoljavanju, čovjeku svojstvene, iskonske radoznalosti koju nalazimo u samoj suštini promišljanja nauke“, ističe rektor prof. dr. Rifat Škrijelj i naglašava da doktoranti Univerziteta u Sarajevu imaju ključnu ulogu u razvoju bosanskohercegovačke stvarnosti.

Univerzitet u Sarajevu obavlja svečane promocije doktora nauka i umjetnosti dva puta godišnje – u 6. i 12. mjesecu u okviru Dana Univerziteta. Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je danas promovirao: 12 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, 10 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po 5 kandidata na čast doktora socioloških, zdravstvenih, historijskih i pravnih nauka, po 4 kandidata na čast doktora pedagoških i bioloških nauka, po 3 kandidata na čast doktora ekonomskih, poljoprivrednih i hemijskih nauka, po 2 kandidata na čast doktora književnohistorijskih, farmaceutskih, islamskih, književnih, odgojnih i veterinarskih nauka, po 1 kandidata na čast doktora žurnalističkih, političkih, komunikoloških, bibliotečkih, prehrambeno-tehnoloških, matematičkih, stomatoloških, biotehničkih i upravnih nauka, te 1 kandidata na čast doktora muzičkih umjetnosti.

U ime doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu obratila se doktorica pedagoških nauka Sandra Bjelan-Guska, te istaknula: „Današnja promocija govori o kapacitiranosti Univerziteta u Sarajevu, o snagama i  prilikama koje ima naša zemlja. Mi smo svojim doktorskim disertacijama, svako sa aspekta svoje znanstvene discipline, birali baviti se čovjekom. U vremenu odustajanja i odlazaka, mi smo argument više za ulaganje i ostajanje ovdje.“

Umjetnički dio programa uveličali su hor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koji je izveo akademsku himnu „Gaudeamus“, te izvedba muzičke numere Darija Vučića: MIR opus 28, solo pjesma za glas i klavir (praizvedba) u interpretaciji solistice doc. Vedrane Šimić uz umjetničku saradnju docenta Darija Vučića, klavir.

unsa.ba

Pin It on Pinterest