Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj u posjeti Medicinskom fakultetu UNSA

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 12. 02. 2021. godine održan je sastanak između predstavnika Univerziteta u Sarajevu i rukovodstva Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i predstavnika nastavne baze – Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Sastanku su u ime Univerziteta u Sarajevu prisustvovali rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektor za finansije prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirza Dautbašić, te v. d. dekana Medicinskog fakulteta prof. dr. Mirsad Dorić, prof. dr. Enra Suljić, direktorica discipline za nauku i nastavu KCUS-a, prof. dr. Svjetlana Radović, prof. dr. Azra Metović i prof. dr. Emina Kiseljaković u ime Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U uvodnom obraćanju prof. dr. Mirsad Dorić, v. d. dekana Medicinskog fakulteta, zahvalio je delegaciji Univerziteta u Sarajevu na posjeti, te istakao spremnost novog rukovodstva i Vijeća Medicinskog fakulteta UNSA da se uključe u aktuelne reformske procese na Univerzitetu u Sarajevu koji će, između ostalog, omogućiti cjelovito i zakonito uređivanje svih pitanja koja se odnose na nastavu, naučnoistraživački rad i radne odnose uposlenika Medicinskog fakulteta i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Škrijelj je zahvalio predstavnicima Medicinskog fakulteta na srdačnom dočeku i riječima dobrodošlice te je, u ime Univerziteta u Sarajevu, iskazao punu podršku novoizabranom v. d. dekanu Doriću, uz želju da se rukovodstvo Medicinskog fakulteta čim prije stavi u funkciju konstruktivnog rješavanja svih otvorenih pitanja koja su se javila u proteklom periodu. U tom smislu, rektor Škrijelj je istakao kako svi resursi Univerziteta u Sarajevu stoje na raspolaganju novoizabranom rukovodstvu i Vijeću Medicinskog fakulteta u naporima da se ova prestižna i najbolja ustanova u oblasti medicinskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini što kvalitetnije organizira u provođenju svojih temeljnih obrazovnih i naučnoistraživačkih funkcija. Nakon ove, prve posjete rektor je najavio i novi radni sastanak proširenih delegacija Univerziteta i Medicinskog fakulteta čiji cilj će biti utvrđivanje sadržaja i dinamike realizacije operativnog plana koji će se utvrditi u svrhu otklanjanja svih uočenih problema i stvaranja uvjeta za okončanje integracijskih procesa na Univerzitetu u Sarajevu. Pored toga, Medicinski fakultet će biti obuhvaćen i programom zajedničkih posjeta fakultetima, akademijama i institutima UNSA, koji se, na inicijativu prof. dr. Melike Husić-Mehmedović, ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, trenutno realizira na Univerzitetu u Sarajevu. Prema riječima rektora Škrijelja, to će biti jedinstvena prilika za uključivanje novoformiranog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade u sve aktivnosti koje će biti predmetom zajedničkog dogovora Univerziteta i Medicinskog fakulteta.  

Svi učesnici sastanka su iskazali posvećenost zakonitom i transparentnom vođenju svih procesa neophodnih za daljnji razvoj Univerziteta u Sarajevu, u općem javnom interesu, koji će ravnomjerno voditi računa o potrebama akademske zajednice, lokalnog i regionalnog okruženja ali i države Bosne i Hercegovine. 

unsa.ba

Pin It on Pinterest