Promocija Leksikona odgojnih i obrazovnih znanosti

Održana je promocija Leksikona odgojnih i obrazovnih znanosti u izdanju Akademije odgojno – obrazovnih znanosti Hrvatske na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Mons. dr. Ratko Perić, biskup mostarsko – duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko – mrkanski napominje da Leksikon odgojnih i obrazovnih znanosti znanstveno obrađuje suvremenu odgojnu obrazovnu stvarnost, poštujući ljudsku narav njezinim urođenim odgojivim potencijalom. „Koristan je priručnik jer temeljito i o svim varijacijama obrađuje pojam odgoja koji ako se lingvistički izvuče iz škole i društva otvara vrata kolektivizaciji u kojoj su se čupala djeca iz kuće da se odgajaju bezbožnim komunističkim radionicama“, smatra Perić.

Mons. dr. Ratko Perić smatra kako je LOOZ  koristan u odgojnoj obrazovnoj reformi u Hrvatskoj i može dati dobrih uputa i priloga. „Leksikon po sebi nije savršen, ali danas na hrvatskom govornom području na odgojno obrazovnom planu nemamo ništa bolje od ovog Leksikona“, rekao je Perić.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić smatra da je LOOZ za Sveučilište jedan novi pristup gdje se vide kao partneri jer se u Leksikonu može naći sve  ono što je vrijedno i napredno. „Drago nam je da promoviramo nove vrijednosti u jednoj vrlo važnoj disciplini. Nadamo se da će studenti i građani kroz taj Leksikon tražiti nove vrijednosti i imati uvida u ono što se događa u odgojno obrazovnim znanostima i biti poticaj za sve mlađe kolege da se sutra nadopunjuju i rade kako bi jednog dana ušli i sami u taj Leksikon“, izjavio je rektor.

Dekan Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti prof. dr. Mario Vasilj naglašava kako LOOZ predstavlja iskorak kako bi se definirali pojmovi koji su nama bitni. „U hrvatskoj literaturi tog i takvog leksikona nema i možda je ovo poziv onima koji se bave odgojnim obrazovnim znanostima da naprave i takav za Republiku Hrvatsku i vjerojatno će to biti sljedeći korak“, rekao je Vasilj.

Dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. Ivica Musić smatra kako nam leksikoni nude orijentaciju pomoću uputa na kojima je pokazan pojam koji nam je potreban, a njime se ciljano služimo kada nam je potrebna neka određena informacija. „Ono što je velika pomoć i prednost ovog leksikona je tematsko i pojmovno kazalo. Ono služi kao kompas jer nas upućuje u skupinu pojmova vezane s nekim užim područjem odgoja i obrazovanja“, kazao je dekan Musić.

Dodao je kako su knjižnice bilo koje odgojno obrazovne institucije nepotpune bez ovog djela te da se njima trebaju služiti svi. „Ako se leksikon ne bude dovoljno rabio, sve njegove kvalitete i prednosti ostaju mrtvo slovo na papiru. Stoga je ovu potenciju potrebno aktualizirati čineći ovaj leksikon jednim od oslonaca svoga daljnjeg rada i time ćemo na najbolji način odati priznanje svima koji su pridonijeli vrsnoći ovoga kapitalnoga djela“, izjavio je Musić.

Lukrecija Batinović/Ivana Rudeš

Pin It on Pinterest