Općina Ilidža nastoji da održi dobar odnos sa sektorom obrazovanja – Senaid Memić

Ulaganje u školstvo i mlade je investiciju za svjetliju budućnost naše države

Prošle godine Općina Ilidža je u obnavljanje osnovnih škola uložila milion i po konvertibilnih maraka. Popravljeni su krovovi škola, mokri čvorovi, obnovljene su sportske sale, a neuslovne učionice su stavljene u funkciju. Načelnik ove općine prof. dr. Senaid Memić kaže da su dvije škole, jedna u potpunosti, a druga djelimično, utopljene i opremljene, te da se taj projekat nastavlja. Načelnik kaže da nastoje urediti škole da budu ljepše od domova iz kojih djeca dolaze, te da ne prave razliku između javnih i privatnih škola u rješavanju problema jer ‘sve su to naša djeca’.

Broj studenata i učenika je u porastu

“Pokušavamo univerzitetima koji se nalaze na Ilidži obezbjediti uslove što se tiče dokumentacije za vlastito proširenje, da dobiju adekvatne dozvole. Na Burchu bi trebala da bude gotova fiskulturna sala, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu se završavaju laboratorije, a sa Univerzitetom Sarajevska škola za nauku i tehnologiju već dugo vremena razgovaramo o tehnološkom centru, odnosno o tehnološkom parku koji bi trebao da bude novi oblik obrazovanja na području Ilidže”, kazao je načelnik Memić.
Broj studenata i učenika je u porastu, a također ulaže se i u obdaništa koja se nalaze na području Općine Ilidža. Općina Ilidža nastoji da izađe u susret i održi dobar odnos sa sektorom obrazovanja podržavajući veliki niz aktivnosti kao i uređenja sportskih terena, itd.
Načelnik Memić rekao je da će Općina Ilidža i dalje biti podrška i osnovnim i srednjim školama u realizaciji njihovih svakodnevnih aktivnosti, bez obzira što Općina nema nadležnost nad radom škola. Načelnik je naglasio da je jedan od prioriteta u radu omogućavanje što boljih uslova za učenje ilidžanskoj djeci prema kojoj ima ogromnu obavezu.
“Iako škole nisu u nadležnosti Općine, meni je žao što prije par godina nije prošao zakon po kome su škole trebale da budu u nadležnosti lokalne zajednice… U redu je da ima nadzor ministarstva ali treba da ima podršku lokalne zajednice, mi trebamo da vodimo računa o uslovima u kojima nam se djeca obrazuju”, poručio je načelnik.

Općina Ilidža vodi brigu o svojoj omladini, ulaganje u školstvo i mlade posmatra kao investiciju za svjetliju budućnost naše države.

„Kockarnice ne donose ništa dobro“

Općina Ilidža će i u narednom periodu nastaviti svoj dinamičan, ekonomski, obrazovni, turistički, ekološki, infrastrukturni, kulturološki, sportski i društveni razvoj.

Moderno naselje “Nova Ilidža” projekt je ove općine koji se najavljuje još od 2013. godine. Nova Ilidža bi predstavljala stambeno-poslovno naselje sa svim popratnim objektima. Prema odobrenju Federalnog Ministarstva prostornog uređenja i stručnog mišljenja Federalnog zavoda za zaštitu spomenika, urađeni su i prethodni istražni radovi od strane Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta, za arheološko područje –prahistorijsko naselje u Butmiru koje je proglašeno nacionalnim spomenikom. Uskoro bi trebao izaći konkurs za prijavu investitora. “To je jedno moderno naselje. Investitora već imamo dovoljno, što će se građevinske parcele urediti prije nego što se pristupi izgradnji bilo kojeg objekta. Normalno svi objekti moraju biti na tržnoj osnovi”, kazao je načelnik.

Općinsko vijeće Ilidža usvojilo je odluku kojom se zabranjuje rad kladionica i kockarnica u blizini škola i vjerskih objekata. “Taj zakon je postojao i ranije, a ja imam pravo kao načelnik da kažem da neću dozvoliti otvaranje kockarnice jer one ne donose ništa dobro. One siromaše, povećavaju broj pljački, broj ljudi koji su skrenuli sa normalnog životnog puta”, kazao je načelnik govoreći o ovisnosti o kocki kao i problemima koje kocka donosi pojedincu, porodici i društvu u cjelini. “Bilo je priče da će se porezi od kockarnica dati lokalnoj zajednici. Taj novac lokalnoj zajednici ne može ništa dobro donijeti… ne treba nam taj novac, ne trebaju nam ga davati i ne trebaju biti kockarnice na Ilidži. Donio sam odluku da ni za jedan takav objekat neću potpisati dokumente ako zavisi od mene, neću dozvoliti. Imam pravo da budem protiv toga isto kao što ljudi imaju pravo da budu protiv pušenja, alkoholizma“, zaključuje načelnik Memić.

Pripremio: Erdem Dizdar

Pin It on Pinterest