Održani “10. Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka”

U okviru konferencije, održano je 27 simpozija, mnoštvo okruglih stolova i panel diskusija sa 375 predavača i preko 1.000 učesnika iz 24 zemlje svijeta

Predsjednica BHAAAS Nirvana Pištoljević, zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović i direktor misije USAID u BiH Peter Duffy na Jahorini su zvanično otvorili 10. Dane Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka. Tako je u Hotelu Termag, za četiri dana, održano 27 simpozija, mnoštvo okruglih stolova i panel diskusija sa 375 predavača i preko 1.000 učesnika iz 24 zemlje svijeta. Predsjednica BHAAAS  Nirvana Pištoljević, naglašava kako je osnovni cilj povezivanje naučnika i eksperta iz bh. dijaspore sa kolegama iz BiH. „Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i ove godine su naši partneri u organizaciji cjelokupnih Dana, te želim da im se zahvalim na nesebičnoj podršci i ove godine.

Pištoljević: Veliki broj partnera u organizaciji konferencije

Zbog programa sam naročito ponosna na 10. Dane BHAAAS. Nekad je ova manifestacija bila rezervirana isključivo za naučne skupove, ali mi danas s ponosom možemo reći da, uz sav ovaj kulturni program, potpisivanje sporazuma o saradnji sa Kamernim teatrom 55, višegodišnja saradnjom sa Sarajevskom filharmonijom, Zemaljskim muzejom u Sarajevu i međunarodnim festivalom srednjoškolskog teatra Juventafest, te organizacijom izložbi, otvaramo novo poglavlje za BHAAAS“, kazala je Pištoljević.

Peter Duffy direktor misije USAID u BiH kazao je kako trenutno 300 hiljada bh. građana živi i radi u SAD. „Većina tih ljudi naporno radi i veoma se uspješni u mnogim industrijama u mojoj zemlji i gotovo svim tim ljudima njihova domovina BiH zauzima posebno mjesto u njihovim srcima. Zbog toga USAID podržava BHAAAS i njihovu misiju koja povezuje najveće stručnjake iz dijaspore sa njihovom matičnom zemljom. Kada pogledate dnevni red ove konferencije vidjet ćete da je veoma obimna sa kompleksnim stručnim temama i konkretnim stvarima koje mogu pomoći BiH. Zato će USAID i dalje pomagati projektima poput Dana BHAAAS“, ističe Duffy.

Hadžikadić predavala na temu kompleksnosti sistema

Predrag Jović, savjetnik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi kako je ova institucija od samog početka prati BHAAAS. „Veoma smo ponosni što smo dio ovog projekta. Deseti Dani BHAAAS su okupili eminentne stručnjake iz gotovo svih industrija gdje će razmijeniti svoja znanja i iskustva. Događaji poput Dana BHAAAS veoma su bitni i korisni za našu zemlju jer povezuju naše najbolje stručnjake iz dijaspore sa stručnjacima i institucijama u BiH, zbog toga će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i dalje nastaviti podržavati ovaj projekat“, navodi Jović.

Mnoštvo simpozija

Prvi dan konferencije bio je u znaku tehničkih i prirodnih nauka, te dijagnostike i detekcije u ranom rastu i razvoju. Tako je profesor matematike na Wellesley College u Bostonu Ismar Volić, vodio simpozij primijenjene matematike, kriptografije i STEM (science, technology, engineering, mathematics) obrazovanja. Akademik prof. dr. Dejan Milošević, redovni profesor teorijske fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, govorio o najnovijim istraživanjima u atonauci, dok je profesor na Univerzitetu Sjeverne Karoline u Šarloti Mirsad Hadžikadić predavao na temu kompleksnosti sistema.

Simpozij iz standardizacije i implementacije standarda i srodnih oblasti sa akcentom na savremena saznanja u navedenim oblastima vodili su Tatjana Vidović i Dragan Ćućilo, dok su za simpozij o mehatronici, robotici i embedded sistemima bili zaduženi Tarik Uzunović, Asif Šabanović i Jasmin Kevrić. Veliku pažnju struke privukao je prvi dan transdisciplinarnog simpozija iz oblasti ranog rasta, razvoja i ranog učenja djeteta, uključujući pedijatriju, dječju psihijatriju i psihologiju, pedagogiju i srodne oblasti koji je vodila Nirvana Pištoljević, koji je sponzorisan od strane USAID-a.

Na programu prvog dana 10. Dana BHAAAS bili su i Internacionalni simpozij iz električnih mašina i elektromotornih pogona, koji je vodila Nerdina Mehinović, te simpozij iz naprednih sistema električne energije (planiranje, operacija i kontrola) voditelja Samira Avdakovića, Amira Nuhanovića, Maje Muftić Dedović i Nedisa Dautbašića. Za simpozij iz građevinstva bili su zaduženi Suada Džebo, Mirza Pozder, Nikolina Mijić, Sanjin Albinović, Žanesa Ljevo i Ammar Šarić, dok su simpozij iz informatičkih nauka vodili Mirsad Hadžikadić, Belma Ramić-Brkić i Džejla Međedović, te simpozij iz informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji vodili Aljo Mujčić i Edin Mujčić.

Najnovija istraživanjia u atonauci

Akademik prof. dr. Dejan Milošević, redovni profesor teorijske fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, govorio o najnovijim istraživanjima u atonauci. „Atonauka istražuje vrlo kratke vremenske intervale, radi se o milijarditom dijelu sekunde. Nauka je danas sposobna da

Hadžikadić predavao na temu kompleksnosti sistema

istražuje tako kratke vremenske intervale odnosno materiju na nivou interakcije elektrona u atomu i prostornoj skali koja je iznad nanometra i na vremenskoj skali koja je ispod sekunde“, kazao je profesor Milošević. Profesor na Univerzitetu Sjeverne Karoline u Šarloti Mirsad Hadžikadić predavao je na temu kompleksnosti sistema u sklopu simpozija iz informatičkih nauka.

„Nadam se da je ovo izuzetan forum kroz koji mi možemo doprinijeti daljem razvoju Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od najvećih događaja na ovim prostorima i mislim da on treba da bude katalizator za nove aktivnosti, ideje i projekte“, ističe Hadžikadić. Vlasnik firme „Bičakčić“ d.o.o. Edhem Bičakčić također je uzeo učešće na ovoj konferenciji. Održana je i prezentacija Monografije “25. godina Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ”.

„Mi kao Sigra, nevladino udruženje, duži niz godina učestvujemo na ovoj konferenciji. Imali smo participaciju u dva okrugla stola iz oblasti elektroenergetike. Mi smo suorganizator i podržavatelji konferencije jer cijenimo i vidimo izuzetan značaj“, kazao je Bičakčić. Opšti hirurg, i specijalizant onkologije dr. Lejla Hadžikadić-Gušić također jer uzela učešće u jednom od simpozija.

„Vodim simpozijum koji je na temu karcinoma dojke. Smatra, da je vrlo važno da širimo znanja o karcinomu dojke, tretmana i dijagnoze. Sarađujemo sa doktorima u BiH te da s njima održavamo komunikaciju“, kaže Hadžikadunić-Gušić. Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka posljednjih deset godina organizuje konferenciju koja se svake godine održava u drugoj lokaciji u BiH. Napominjemo, ovogodišnji program Dana BHAAAS obogaćen je mnogim kulturnim događajima, a jedan od njih je bio i  koncert Sarajevske filharmonije.

Pripremio: Hazim Okanović

 

Pin It on Pinterest