Održana deseta Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Jahorinski poslovni forum 2021“

Naučni i organizacioni odbor Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem “Jahorinski poslovni forum 2021“ informisao je naučnu javnost, autore radova, recenzente i učesnike konferencije da je deseta Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Jahorinski poslovni forum 2021“ održana 26. marta 2021. godine putem onlajn platforme Zoom.

Na konferenciju je pristiglo 46 radova, uključujući i 9 studentkih radova. Angažovano je preko 50 recenzenata iz zemlje i inostranstva. Ukupno je zastupljen 71 autor iz 6 zemalja okruženja, 18 gradova, 19 fakulteta  i 14 univerziteta. U radu konferencije učestvovalo je dvije trećine autora iz inostranstva, a preko devedeset odsto su autori sa akademskim zvanjima.

Organizator konferencije je Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a suorganizatori su Ekonomski fakultet Podgorica Univerziteta Crne Gore, Ekonomski fakultet  Univerziteta Svetog Ćirila i Metodija u Skoplju i Ekonomski fakultet Subotica Univerziteta u Subotici u Novom Sadu. Naučna konferencija “Jahorinski poslovni forum“ je kategorizovana u prvu kategoriju sa osvojenih 16 bodova (maksimalno moguće osvojiti 21 bod). Ovaj uspjeh je značajan, jer naučni skup sa međunarodnim učešćem “Jahorinski poslovni forum“ zauzima najbolju poziciju kada su u pitanju fakulteti iz oblasti ekonomije i poslovanja na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj.

Naučni i organizacioni odbor se zahvalio svim učesnicima uz poziv i nadu da će i sljedeće godine biti dio ove konferencije.

ues.rs.ba

Pin It on Pinterest