Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i rektor Univerziteta u Sarajevu posjetili Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih nauka

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj su, zajedno sa prof. dr. Jasminom Ahićem, predsjednikom Vijeća Grupacije društvenih nauka, u utorak 2. februara 2021. godine nastavili posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu i ovom prilikom posjetili Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih nauka. 

Upriličene posjete nastavak su ranije održanih i planiranih obilazaka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kako bi se sagledali prioriteti te problemi koje je potrebno rješavati u sinergiji Univerziteta i Ministarstva, a sve s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu.

Izrada novog zakona o visokom obrazovanju KS, sagledavanje aktuelnog stanja, evidentiranje eventualnih poteškoća u radu te unapređenje saradnje kao i realizacija nastavnog procesa, teorijske i praktične nastave, prostorni kapaciteti i modernizacija opreme bile su samo neke od tema razgovora.

U toku posjeta rukovodioci svih triju organizacionih jedinica su ministrici Husić-Mehmedović predočili ključne aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili postignuća u međunarodnoj saradnji, naročito potcrtavajući rad na međunarodnim istraživačkim i razvojnim projektima. Također, predstavljeni su infrastrukturni kapaciteti, kao i okolnosti u kojima se izvodi online nastava.

Pin It on Pinterest