Drugi poziv za slanje apstrakata – Međunarodni simpozijum “NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2021”

Osmi međunarodni simpozijum prve kategorije „NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2021“ održaće se 26. i 27. novembra na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Doboju tradicionalno ili online, u skladu sa epidemiološkim preporukama u narednom periodu.

Programski odbor simpozijuma poziva zainteresovane da izvrše prijavu apstrakata do 18. aprila 2021. godine.

Svi prijavlјeni radovi podležu dvostrukoj recenziji, gdje recenzenti nisu poznati autorima i obratno. Svaki rad recenziraju dva recenzenta, od kojih je najmanje jedan iz inostranstva.

Cilј simpozijuma je da istraživači, naučni i stručni radnici iz oblasti saobraćaja, transporta i komunikacija predstave široj javnosti aktuelne politike održivosti i strategije razvoja saobraćaja, primjere dobre prakse u svijetu i u okruženju, rješenja konkretnih problema u oblasti transporta, rezultate svog naučno-istraživačkog rada, nove modele, tehnologije i dostignuća iz oblasti koje konferencija pokriva.

Organizator je Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dok su suorganizatori: Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu i Tehnički fakultet Bitolј Univerziteta Sv. Kliment Ohridski.

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu simpozijuma: novihorizonti.sf.ues.rs.ba.

Pin It on Pinterest