Razvoj i očuvanje autohtonih jezika Rusije i drugih država van Rusije

Međunarodnu naučnu konferenciju o prevođenju organizovao je Savez prevodilaca Rusije zajedno sa Nacionalnim društvom primijenjene lingvistike Ruskog novog univerziteta (RusNoU), Institutom nacionalnih škola Republike Saha (Jakutija), Institutom za filologiju i međukulturnu komunikaciju Privolškog saveznog univerziteta, centrom za Naučno-obrazovno obrazovanje “Integrativno prevođenje priarktičkog prostora” (SAFU Mihaila Lomonosova) i Panevropskim univerzitetom „Apeiron“.

Read more

Pin It on Pinterest