Časopis Student

Informativni časopis Student djeluje već više od dvanaest godina, a nastao je s ciljem da mladi počnu više pratiti kulturu, obrazovanje, umjetnost, nauku i ostale vijesti koje im mogu pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju. Značaj časopisa Student je višestruk, on predstavlja jedinstven časopis takve vrste u Bosni i Hercegovini koji nastoji objediniti sve informacije iz segmenta visokogobrazovanja, a također pokriti i sva polja interesovanja mladih ljudi.
Časopis Student pruža informacije o aktivnostima studenata i njihovih profesora, neposrednog okruženja i šire akademske i stručne javnosti, afirmiše najbolje studente, pruža informacije iz privrede, nevladinog omladinskog sektora, vijeća mladih, studentskih udruženja i slično. Osim predstavljanja aktuelnih dešavanja na polju visokog obrazovanja u državi velika pažnja posvećuje se aktuelnim društvenim pitanjima poput odgovornosti intelektualaca u društvenim uslovima, značaj aktivizma mladih i njihovog učešća u svim procesima društvenog i javnog života BiH, volonterizam i društvena svijest i odgovornost prema zdravlju i zdravom načinu života, …, ne zanemarujurući ni onaj kulturni dio koji pomaže produhovljenju i izgradnji čovjeka na drugom nivou.
Vremenom je Student postao izuzetno važan primjer akademske saradnje i utjecajni forum koji obezbjeđuje prostor za raspravu na razne teme koje povezuju institucije visokog obrazovanja otvarajući vrata kompetitivnosti u nastojanju postizanja što boljih i kvalitetnijih uslova studiranja i studentskog standarda.
Ciljnu grupu prema kojoj je Student usmjeren čine studenti, omladina, srednjoškolci, profesori i drugi naučni radnici, kao i pripadnici intelektualne grupacije. Osim toga časopis Student je prikladan i interesantan brojnoj populaciji srednjoškolaca. Student je pravo mjesto sa kojeg će se čuti riječ i postavljati pitanja mladih ljudi.
Časopis izlazi mjesečno u tiražu od 6.000 primjeraka i namijenjen je čitalačkoj publici od oko 110.000 studenata i mladih koliko ih studira u Bosni i Hercegovini i najtiražniji je časopis ove vrste u zemlji. Besplatno se distribuira u svim gradovima Bosne i Hercegovine gdje postoji fakultet ili visoka škola strukovnih studija, najveći dio finansiranja izlaska časopisa potiče od reklamnog prostora koji je sužen, a sadržaj i realizacija časopisa odgovornost su članova redakcije i velikog broja studenata dopisnika. Profesori i studenti pozitivno reagiraju na Student, uvijek su voljni dati intervju, poslati prilog, obavijestiti nas o nekom dešavanju, uspjehu te prostor (84 strane) postaje premali za obuhvatanje svih mjesečnih dešavanja.
Sarađujući sa velikim brojem bh. općina, uspješnih privrednika i nevladinih organizacija otvaramo brojne mogućnosti dodjeljivanja stipendija za najuspješnije studente s ciljem olakšavanja studija najboljim i najodgovornijim studentima slabijeg materijalnog stanja. Zalažemo se za poboljšanje kvalitete i efikasnosti studiranja i rješavanja problema nezaposlenosti diplomiranih studenata, odrađivanje pripravničkog staža i permanentnog zaposlenja.
Časopis kao produkt opširnijeg djelovanja teži osvještavanju kritičkog načina razmišljanja o svim (i)relevantnim fenomenima i obrascima današnjice. Također, Student želi da podstakne razmišljanje o pravim životnim vrijednostima, istakne neke pažnje vrijedne članove našeg društva – najviše one sa akademskog polja, bude pokretačka snaga za humanitarne poduhvate i obrati pažnju na prave potrebe našeg društva.
Do sada smo aktivno pisali o svih kreativnim izražavanjima mladih ljudi, njihovim uspjesima, dešavanjima na poljima kulture, sporta, zabave, afirmišući mlade da samo zalaganjem i trudom, poštenjem, mogu doći do uspjeha. Cilj nam je osvijestiti mlade da budu odgovorni prema svom životu i da pored formalnog obrazovanja se uključe u razne vidove volonterskih aktivnosti, da steknu različite sposobnosti, znanja i vještine mimo svog profesionalnog opredjeljenja. To postižemo kroz razne tekstove o drugim uspješnim mladim ljudima koji obavezno imaju poruku kako da se to postigne i kako da se uključe u razne aktivnosti i doprinesu svom usavršavanju.

Centar Litteratus

Pin It on Pinterest