Promocija inkubatora poslovnih ideja na Ekonomskom fakultetu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu započet je „Program podrške preduzetništvu“ uz podršku Univerziteta u Sarajevu, Kantona Sarajevo i Ekonomskog instituta Sarajevo.
Projekat podrazumijeva učešće zainteresiranih studenata svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu te mladih osoba koje su prijavljene na evidenciji za nezaposlene. Aktivnost podrške preduzetništva podrazumijeva edukaciju, a proces mentoringa se organizira prvi put unutar Univerziteta u Sarajevu.
„Cilj projekta je razvoj preduzetništva kod studenata te da se njihove inovativne ideje mogu razvijati i unutar Univerziteta. Želimo da napravimo sponu između poslovne i akademske zajednice, da naše nastavne planove i programe uskladimo sa zahtjevima poslovnog svijeta“, poručuje dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Jasmina Selimović.
Program se realizira uz partnerstvo Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog instituta Sarajevo i „Projekta zapošljavanja mladih“ (YEP), te uz podršku Vlade Švicarske. Ovaj događaj ima za cilj da učesnicima osigura podršku u jačanju ličnih preduzetničkih kvaliteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, implementaciji te mentorstvo u registraciji i razvoju biznisa.
Univerzitet u Sarajevu je jedan od ključnih partnera „Programa podrške preduzetništvu“, te je ovom prilikom prorektor za finansije prof. dr. Elvir Čizmićporučio: „Preduzetništvo ne smije biti ključni ekonomski pojam, već preduzetnički duh mora biti prisutan mnogo šire, te na taj način gradimo održive biznis-modele.“
„Znajući od kolike je važnosti pružiti podršku mladim osobama, Kanton Sarajevo se pridružuje Ekonomskom fakultetu, Univerzitetu u Sarajevu i drugim partnerima u ‘Programu podrške preduzetništva’. Želimo da prelaz iz studentskih klupa na tržište rada bude uspješan te da studenti već sada stječu praktična iskustva kako postati uspješan preduzetnik“, kazao je ministar finansija Kantona Sarajevo prof. dr. Jasmin Halebić.
Poslovnim poduhvatima koji dobiju najbolju ocjenu stručne komisije bit će ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojima se za to identificira potreba.

 

unsa.ba

Pin It on Pinterest

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com