Održan seminar „Interdisciplinarnost na Univerzitetu u Sarajevu“

Seminar pod nazivom „Interdisciplinarnost na Univerzitetu u Sarajevu“ održan je 5. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, a organiziran je u okviru Erasmus+ projekta Re@WBC Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredak i razvoj regiona ZB (Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region) u kojem učestvuje Univerzitet u Sarajevu.

Riječi dobrodošlice učesnicima seminara uputila je prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu. Prorektorica Husremović je prezentirala aktivnosti koje su na Univerzitetu u Sarajevu trenutno u fazi implementacije, a za cilj imaju podršku radu i napredovanju istraživača te vrednovanju mobilnosti nastavnika i istraživača, kako geografske tako i inter- i trans- disciplinirane mobilnosti.

Održani seminar bio je namijenjen asistentima, višim asistentima i docentima te saradnicima Univerziteta u Sarajevu, a ovom prilikom su predstavljeni trendovi u interdisciplinarnosti u smislu naučne produkcije u svijetu te na Univerzitetu u Sarajevu. Prisutni su imali priliku čuti informacije o aktivnostima Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, a predstavljeni su i neki primjeri saradnje organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu u organizaciji i implementaciji interdisciplinarnih studijskih programa i istraživačkih projekata.

Seminar je zatvoren diskusijom i zaključcima o prednostima i preprekama za realizaciju interdisciplinarnih projekata i programa na Univerzitetu u Sarajevu. Iskazana je potreba za većim angažmanom, podrškom i prilikama za promociju univerzitetskih inicijativa za interdisciplinarne projekte i programe. Naglašen je i značaj Erasmus+ projekta Re@WBC u okviru kojeg je seminar organiziran, a kroz koji je posebna pažnja posvećena unapređenju istraživačkih potencijala na Univerzitetu u Sarajevu.

Projekat Re@WBC traje do novembra 2018. godine, a koordinator projekta (Grant Holder) je Univerzitet u Nišu. Partneri u projektu su: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Centar za promociju nauke (Beograd), Univerzitet u Tirani, Univerzitet u Vlori, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet Crne Gore, Politehnički univerzitet u Torinu, Univerzitet u Liježu, Univerzitet u Koventriju.

Pin It on Pinterest

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com